Navigointivalikko Etusivulle Haku Yhteystiedot Esittely Faktaa ydinvoimasta Ajankohtaista Kuudes voimala Viides voimala

> Suomeksi
> In English

 

Lupamenettely.
Ympäristövaikutukset.
Laitosvaihteoehdot.
Havainnekuvat.

Fin5 -laitoshanke - Ympäristövaikutukset

Uuden laitosyksikön aiheuttamat ympäristövaikutukset selvitettiin ennen periaatepäätöskäsittelyä ympäristövaikutusten arviointi- eli YVA-menettelystä annetun lain mukaisesti. Arviointi tehtiin erikseen kummallekin vaihtoehtoiselle sijaintipaikalle.

YVA-laissa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella:

- ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen,
- maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen,
- yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperimään,
- luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä
- näiden eri tekijöiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Kauppa- ja teollisuusministeriö antoi YVA -selostuksista lausuntonsa helmikuussa 2000. KTM totesi molemmat YVA -selostukset riittäviksi ja katsoi niiden täyttävän YVA -lain ja -asetuksen vaatimukset sekä hankkeen YVA -ohjelmassa ja ministeriön siitä antamassa lausunnossa asetetut tavoitteet.

Fortumin YVA -selostuksen tiivistelmä (1039,9 kB PDF)

TVO:n YVA -selostuksen tiivistelmä (70,2 kB PDF)

Ympäristövaikutusten arviointiselostukset kokonaisuudessaan ovat saatavilla kauppa- ja teollisuusministeri ön kotisivuilta.

Uutisia.

Sähköyhtiöt varovaisen myönteisiä ydinsähkösopimukselle

Posiva hakee laajennuslupaa loppusijoitukselle

RKP lämpenee ydinvoimalle

Fortum ulos Fingridistä

YEN:Ydinvoimapäätöksiä ei pidä viivyttää

Teollisuuden Voima hakee periaatepäätöstä

YEN: Ydinsähköstä kuluttajan valinta

Fortum varautuu kaukolämmön tuotantoon ydinvoimalla

Viro mielii omaa ydinvoimalaa

> Uutisarkistoon
> Tiedotteet

 

Päivitetty 17.11.2008