Navigointivalikko Etusivulle Haku Yhteystiedot Esittely Faktaa ydinvoimasta Ajankohtaista Kuudes voimala Viides voimala

> Suomeksi
> In English

 

Liity mukaan.
Yhdistyksen esittely.
Tiedotteet.
Kalenteri.
Galleriat.
Kirjasto.
Linkit.

Ydinenergianuoret ry
Kärnkraftungdomar i Finland rf
Finnish Youth for Nuclear Energy
Kannanotto 24.3.2006
Julkaisuvapaa heti


YDINENERGIANUORTEN KEVÄTKOKOUS: Uraanikaivos on koko Suomen etu

Kansainvälisten kaivosyhtiöiden jätettyä viime vuoden loppupuolella kauppa- ja teollisuusministeriölle valtaushakemuksia uraanikaivostoiminnan edellytysten tutkimiseksi mm. Uudellamaalla ja Pohjois-Karjalassa on Suomessa käynnistynyt vilkas kansalaiskeskustelu uraanikaivostoiminnasta. Keskustelu on saanut paikoitellen hysteerisiä piirteitä, ja sen kuluessa mielipiteitä on useita kertoja esitetty autuaan tietämättömyyden antamalla rajattomalla varmuudella. Ydinenergianuoret toivoo, että keskustelua voitaisiin käydä asiatiedon pohjalta eräiden kansalaisjärjestöjen levittämien kauhukuvien sijasta.

Keskustelussa on unohdettu, että uraanikaivostoiminta ei ympäristö- ja terveysvaikutustensa puolesta eroa merkittävästi muusta kaivostoiminnasta. Useat maailman suurimmista uraania tuottavista kaivoksista tuottavat sitä esimerkiksi kuparin sivutuotteena. Esitetyistä väitteistä huolimatta uraanikaivostoimintaan ei liity myöskään merkittävää säteilyriskiä. Kaivostoiminnassa suurimman säteilyriskin aiheuttaa radonkaasu, joka kuitenkin laimenee ilmaan joutuessaan, jolloin siitä ei ole vaaraa kaivoksen työntekijöille tai lähiympäristön asukkaille.

Jos luonnonuraani aiheuttaisi merkittävää säteilyä ympäristöön, loogisesti tämä johtaisi siihen, että luonnossa olevien uraaniesiintymien läheisyydessä oleskelu tai rakentaminen olisi säteilysuojelun vuoksi kiellettävä. Tällä hetkelläkin uraaniesiintymien läheisyydessä asuvat ihmiset esimerkiksi Itä-Uudellamaalla saavat tavalliseen suomalaiseen verrattuna huomattavasti korkeamman vuotuisen taustasäteilystä johtuvan säteilyannoksen. Tämä johtuu ennen kaikkea radonkaasusta, jonka aiheuttamalta säteilyltä voidaan kuitenkin suojautua tehokkaasti huolehtimalla asuntojen riittävästä ilmanvaihdosta. Kaivostoiminta ei muuta tätä tilannetta millään tavoin. Ydinenergianuoret kannattaa ympäristöministeri Jan-Erik Enestamin ehdotusta YVA-menettelyn ulottamisesta myös valtaushakemuksiin.

Uraanikaivoksista käydyssä keskustelussa on unohdettu myös se, että Suomessa on sotien jälkeen toiminut uraanikaivos. Tämä Pohjois-Karjalassa, Enon Paukkajanvaaralla sijaitseva kaivos on sittemmin suljettu. Säteilyturvakeskus on todennut, että kaivoksen maisemointiin ja säteilysuojeluun tähtäävät toimet on tehty asianmukaisesti, eikä tämä vanha kaivos aiheuta riskiä ympäristölle.

Ydinenergianuorten kevätkokous korostaa, että kaivannaisteollisuus, kuten uraanikaivostoiminta on erittäin tuottava teollisuudenala. Kaivostoiminta on mitä suurimmassa määrin vientiteollisuutta. Tätä kautta se luo työtä ja hyvinvointia Suomeen. Erityisesti nämä työpaikat ja vientitulot tulisivat tarpeeseen Itä-Suomen ja Lapin vaikeilla muuttotappio- ja työttömyysalueilla. Siksi Suomessa tulisi tukea kaikkia pyrkimyksiä, joilla luodaan edellytyksiä kaivannaisteollisuuden sijoittumiseksi Suomeen, jos maastamme löytyy kaivostoimintaan soveltuvia alueita.


Lisätiedot:

Ville Väkeväinen
puheenjohtaja
GSM 050 597 8240

Uutisia.

Naapurit kiinnostuneita Suomen markkinoista

Fortum luovutti YVA-ohjelman KTM:lle

Kunnat kilpailevat voimalaitoksesta

Fennovoima tarjoaa jätteitä Posivalle

Ydinvoiman kannatus huippulukemissa

Metalliteollisuus raivaa tietä sähköntuotantoon

FIN6:n YVA-ohjelma on valmis

KD:n nuoret vaativat lisää ydinvoimaa

Voimayhtiöt käynnistivät Fin6:n suunnittelun

> Uutisarkistoon
> Tiedotteet

 

Päivitetty 4.7.2007