Navigointivalikko Etusivulle Haku Yhteystiedot Esittely Faktaa ydinvoimasta Ajankohtaista Kuudes voimala Viides voimala

> Suomeksi
> In English

 

Uutisia.
Tiedotteet.
Kuudes voimala.

OL4:n YVA-selostus jätettiin ministeriölle

Preruskiveä muuraamassa Olkiluodossa 12.9.2005.

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) luovutti ystävänpäivänä Olkiluodon neljättä ydinvoimalaitosyksikköä koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen eli työ- ja elinkeinoministeriölle. Laitosyksikön käytön aikana merkittävin ympäristövaikutus on jäähdytysveden mukana läheiselle merialueelle kulkeutuva lämpö. YVA-prosessissa selvitettiin myös hankkeen työllisyys- ja talousvaikutuksia seudun kuntien talouteen ja elinkeinoelämään, ja vaikutusten todettiin olevan myönteisiä.

- TVO:n YVA-selostuksessa on tarkasteltu sähköteholtaan noin 1000 - 1800 MW:n ja lämpöteholtaan noin 2800 - 4600 MW:n suuruisen ydinvoimalaitosyksikön rakentamista Olkiluotoon. Uusi yksikkö voi olla tyypiltään joko kiehutusvesi- tai painevesireaktorilaitos. Neljännelle laitosyksikölle tarkasteltiin kahta sijoituspaikkavaihtoehtoa sekä ensisijaisesti kahta jäähdytysveden otto- ja purkupaikkavaihtoehtoa, kertoo YVA-projektipäällikkö Olli-Pekka Luhta TVO:sta.

Hankkeen nollavaihtoehtona on tarkasteltu tilannetta, jossa voimalaitosyksikköä ei rakenneta Olkiluotoon ja TVO:n osakkaat hankkivat tarvitsemansa sähkön sähkömarkkinoilta.

YVA-selostuksessa kuvataan ydinsähkön tuotannon elinkaarta polttoaineen hankinnasta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamiseen sekä arvioidaan sen vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan, vesistöön ja kalatalouteen, maankäyttöön ja maisemaan, maa- ja kallioperään, pohjavesiin, kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin sekä koko voimalaitoksen aiheuttamat vaikutukset työmatkaliikenteestä laitoksen purkamiseen.

Uuden laitosyksikön merkittävin vaikutus on meriveden lämpeneminen. Neljän laitosyksikön jäähdytysvedet lämmittävät merivettä ja heikentävät talvista jääpeitettä aiempaa laajemmalla alueella. Lämpimässä vedessä kasviplankton ja vesikasvillisuus viihtyvät hyvin. Merkittävin vaikutus on kuitenkin talvisin laajentunut sulan veden ja heikon jään alue, jotka rajoittavat pilkkimistä.

Uuden yksikön rakentaminen tietää alueelle lukuisia uusia työpaikkoja ja myönteisiä kerrannaisvaikutuksia seudun kuntien talouteen ja elinkeinoelämään. Voimalaitoksen rakennustyömaan arvioidaan työllistävän enimmillään 3500 henkilöä. Selostusta varten tehdyssä kyselyssä seudun asukkaista yli puolet, vakituisista asukkaista 55 prosenttia pitivät hanketta kannatettavana.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää arviointiselostuksesta lausuntokierroksen. Selostuksen ja annettujen lausuntojen perusteella ministeriö valmistelee YVA -menettelyn päättävän lausunnon. Sen odotetaan valmistuvan neljän kuukauden kuluessa.

YVA-selostuksen löydät Teollisuuden Voiman sivuilta.

Uutisia.

YEN:Ydinvoimapäätöksiä ei pidä viivyttää

Teollisuuden Voima hakee periaatepäätöstä

YEN: Ydinsähköstä kuluttajan valinta

Fortum varautuu kaukolämmön tuotantoon ydinvoimalla

Viro mielii omaa ydinvoimalaa

OL4:n YVA-selostus jätettiin ministeriölle

Ruotsin kansanpuolue vaatii lisää ydinvoimaa

Fennovoima selvittää ympäristövaikutuksia neljällä paikkakunnalla

Ranska mielii rakentamaan ydinvoimaa Arabiemiraatteihin

> Uutisarkistoon
> Tiedotteet

 

Päivitetty 5.5.2008