Navigointivalikko Etusivulle Haku Yhteystiedot Esittely Faktaa ydinvoimasta Ajankohtaista Kuudes voimala Viides voimala

> Suomeksi
> In English

 

Faktaa ydinvoimasta.
Voimalakierros.
Vastapuoli.
Ruotsin tapaus.
Springfields.

Kari Kuusisto (YEN) vastaa ydinvoiman vastustajien tiedotteeseen 16.9.2003 Helsingin osallistumisesta lisäydinvoimahankkeeseen

Vastapuolen argumentteja > osa 1 > osa 2 > osa 3 > osa4 > tämä sivu > osa 6

Ei sikaa säkissä,
Helsinki irti ydinvoimahankkeesta!

Olkiluodon voimalayksiköt mereltä nähtynä.

GP:
Viimeistään marraskuussa Helsingin kaupunginvaltuusto tulee päättämään, lähteekö Helsinki mukaan Teollisuuden Voiman (TVO) ydinvoimahankkeeseen vai ei. Me allekirjoittaneet järjestöt vaadimme, että Helsingin kaupunki jättäytyy pois ydinvoimahankkeesta, joka on paitsi eettisesti kestämätön hanke, myös riskisijoitus. Sen sijaan Helsingin tulee investoida uusiutuviin energialähteisiin, joiden osuus Helsingin Energian tuotannosta on nykyään minimaalinen.

KK:
Jos uusiutuvissa ei ole taloudelisia ja muita riskejä, niin miksi Greenpeace ei lähtisi omien varojensa sekä hyvän (?) luottoluokituksensa turvin investoimaan erilaisiin hankkeisiin.

GP:
Ydinvoimaan liittyvät riskit ja ongelmat uraaninlouhinnasta ydinvoiman tuotantoon ja korkea-aktiivisten ydinjätteiden säilyttämiseen ja käsittelyyn eivät ole hävinneet Suomen eduskunnan periaatepäätöksen myötä minnekään.

KK:
Kaivostoiminta on nykyisin kaikkien säännösten mukaista.Teollisuuden Voima on myös implementoinut nykyiselle toiminnalleen sekä ISO 14001-ympäristöstandardin sekä EMASin.

GP:
Päinvastoin - eduskunnan päätöksen jälkeen Suomi on jäänyt entistä enemmän yksin myös Iso-Britannian käännettyä selkänsä ydinvoimalle ja panostaessa sen sijaan voimakkaasti mm. merituulivoimaan, jolla se aikoo tuottaa kuuden vanhan ydinvoimalan verran sähköä jo vuosikymmenen sisällä.

KK:
Uuden laitoksen käyttöönoton jälkeen Suomessa ydinsähkön osuus nousee vasta EU:n keskitasolle eli noin 35 prosenttiin. Ison-Britannian merituulivoimahankkeet ja ydinvoima eivät ole millään tavalla rinnasteiset. Tuulivoimasta ei kuitenkaan ole perus- eikä säätövoimaksi.

GP:
Nyt Suomi on ydinasemaa Ranskan ohella ainoa EU-maa, jossa ydinvoiman lisärakentaminen on enää mahdollista. Uusia ydinreaktoreita ei länsimaihin ole tilattu 12 vuoteen.

KK:
Pitää muistaa, että EU ottaa ensi vuonna uusia jäsenmaita, joista Tsekissä on äskettäin otettu käyttöön Temelin uusi ydinvoimala. Liettua tullee myös mukaan, ja siellä ydinvoiman osuus kaikesta sähköstä on yli 80%. EU-jäsenyyden myötä Ignalinan laitoksesta joudutaan luopumaan, joten tilalle olisi pikimmiten rakennettava kunnolliset ja turvalliset kevytvesireaktorit.


GP:
Jos TVO:n hanke nyt toteutuu, näyttää se vaarallista esimerkkiä siirtymätalous- ja kehitysmaille, joiden joukossa on maita, joita ydinvoima kiinnostaa ydinaseiden valmistusmahdollisuuksien vuoksi.

KK:
Miten yksi yhtiö voi olla vastuussa kokonaisista maaryhmittymistä maapallolla? Ydinvoiman käyttöhän luo taloudellisen motiivin purkaa ydinasevarastoja, ja valmistaa niistä uraanipolttoainetta. Muuta taloudellisesti merkittävää käyttöä uraanilla ei olekaan.

GP:
Tämä tulee aikana, jolloin EU:n tulisi toimia esimerkkinä sellaisten kestävän kehityksen energiantuotantomuotojen käyttöönotossa, joita voidaan hyödyntää kaikkialla maailmassa.

KK:
Koska EU:ssa on paljon varallisuutta, on hyvä että voimme käyttää ydinvoimaa kantaaksemme osavastuumme hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Hiilivoiman ja muun fossiilisen energian käytön vähentyminen antaa odottaa itseään, kun köyhät ja väkirikkaat maat parantavat elintasoaan ja inhimillisen elämän perusedellytyksiä.

GP:
Ympäristöriskien lisäksi ydinvoiman houkuttelevuutta vähentää nykyään taloudelliset riskit.

KK:
Taloudellisesti hanke on paitsi suuri, myös hyvin tuottoisa. Uusi laitos kykenee tuottamaan sähköä alle markkinahinnan 8000 tuntia vuodessa jopa 1500 megawatin nettosähköteholla, joten taloudellisesti se tulee väistämättä olemaan menestys.

GP:
TVO:n reaktori olisi ensimmäinen avoimilla sähkömarkkinoilla rakennettu reaktori ja mahdollisesti laitostyyppiä, joka on olemassa vasta tietokoneella.

KK:
Ei kuitenkaan perusratkaisuiltaan poikkea niin paljon edeltäjistään, että sillä olisi ratkaisevaa merkitystä taloudellisuuden tai turvallisuuden kannalta. Japanissa on myös kokemusta uudenaikaisten reaktorien rakentamisesta neljässä vuodessa, mikä on myös TVO:n tavoitteena. Jos aikataulu pitää, niin käyttölupa voisi olla haussa jo vuoden 2008 alussa.

GP:
Nämä ja monet muut tekijät tuovat hankkeeseen runsaasti taloudellisia epävarmuuksia ja tekevät siitä riskisijoituksen. Kannattavuuslaskelmat, joita TVO esitteli ennen eduskunnan periaatepäätöstä sisälsivät lukuisia epärealistisen optimistisia lähtöoletuksia ja poikkeavat siksi huomattavasti kansainvälisistä kannattavuuslaskelmista. Tuntuukin perin kummalliselta, miksi ydinvoima olisi kannattavaa vain Suomessa, kun sen kilpailukyky on monissa muissa länsimaissa todettu huonoksi.

KK:
Meillä tai muissakaan maissa ei ole todettu, että suomalaisen ydinvoiman kilpailukyvyssä olisi puutteita. Meillä se on todellakin edullisempaa kuin Iso-Britanniassa, kuten olen näilläkin sivuilla seikkaperäisesti esittänyt. Hienointa on se, että Olkiluodon nykyiset reaktorit ovat suomalaisessa ohjauksessa tuottaneet sähköä jopa paremmilla käyttökertoimilla, kuin ihan samanlaiset laitokset niiden kotimaassa Ruotsissa!

GP:

Yksi todennäköisenä pidetyistä laitosvalmistajista, Westinghouse jättäytyi pois ydinvoimalan tarjouskilpailusta jo alkumetreillä todeten, että ei nähnyt hanketta taloudellisesti kannattavana.

KK:
Mikä saattaa olla myös merkki siitä, että tarjoukset tulevat olemaan edullisia, eli nyt on ostajan markkinat ja hyvä aika sijoittaa siksikin. Tämäkin väite osoittaa taas Greenpeacen käänteislogiikan valheellisuuden.

GP:
Niin ikään kukaan laitostoimittajista ei halunnut tehdä tarjousta valmiista voimalaitoksesta, koska projekti olisi sisältänyt niin paljon taloudellisia riskejä.

KK:
Tietääkseni tuo on salaista tietoa, jota TVO ei ole antanut ulos. Harrastaako Gp siis myös teollisuusvakoilua ekoterrorismin lisäksi? Kauppalehdessä venäläinen toimittaja ilmoitti tarjonneensa pakettia avaimet käteen -periaatteella. Kannattaa lukea lehti ja hankkia sitä kautta yleissivistystä!

GP:
Ainakin laitetoimittaja Siemens on hakenut Saksan hallitukselta vientitakuita mahdolliselle turbiinitoimitukselleen. Vientitakuut ovat verovaroilla tuettuja vienninedistämistukia, joita myönnetään pääasiassa kehitys- ja siirtymätalousmaihin investoiville ja niiden kanssa kauppaa käyville yrityksille.

KK:
Hyvä että myönnetään, muuten moni hanke kolmansissa maissa jäisi toteuttamatta takaisinmaksuriskien vuoksi. Siemensin hakemus on kuitenkin tässä vaiheessa alustava, koska sillä ei ole vielä tilausta, vaan se on vain yksi vaihtoehto. Siemens sitä paitsi yhdistänyt ydinvoimatoimintonsa Framatome ANP:n kanssa, jonka nimellä näitäkin kauppoja suunnitellaan. Lehtien luku ei tässäkään mielessä menisi hukkaan siellä Greenpeacen toimistolla! Vientiluottosopimuksethan kuuluvat liikesalaisuuksien piiriin, joten Gp varmaan tullee myöhemmin selvittämään, miten SE on tuollaisia tietoja hankkinut.

GP:
TVO:n mukaan laitoksen sähkönkäyttäjät sitoutuvat käyttämään sähkön koko laitoksen eliniän, minkä on suunniteltu olevan 60 vuotta. Avoimilla sähkömarkkinoilla jo muutaman vuoden sähkönhankintasopimus on pitkäaikainen. "Kannattavaa" ydinvoimasta saadaan siis siksi, että omistajat Fortumia ja Helsinkiä myöten valjastetaan ostamaan sähkö omakustannehintaan jopa laitoksen koko eliniän. Huolimatta muiden energiamuotojen hintojen kehityksestä.

KK:
Greenpeace ja sen myötäjuoksijat ymmärtääkseni vastustivat myös Vuotoksen allasta eli siis uusiutuvaa energiaa. Vesivoima on ainoa energiamuoto, joka saattaa hetkittäisesti olla halvempaa tuottaa, kuin ydinsähkö. Kiitos Vihreiden, Vapaan Vuotoksen ja Helena Tiihosen tätäkään pelkoa ydijnvoiman hinnan suhteen ei ole olemassa.

GP:
Jos ydinvoimahankkeen taloudellinen kannattavuus on itsestään selvää, miksi kaikki ydinvoima-hankkeen kannatuslaskelmat on nyt julistettu liikesalaisuuden piiriin. Helsingin kaupungin rahoitusjohtajan Tapio Korhosen mukaan kannatuslaskelmia ei tulla jakamaan valtuutetuille. Ne ovat kyllä nähtävissä, mutta tavallinen valtuutettu ei saa käyttää niiden läpikäymiseen asiantuntija-apua. Miksi kaikki tämä salailu? Ja onko tämä demokraattisen päätöksenteon mukaista?

KK:
Koska tarjouskilpailu on vielä kesken. Yhtiöt pelkäävät oikeudenkäyntejä, jos niiltä vuotaa sellaisia tietoja, mitkä muuttaisivat tarjoajien asemaa. Kuntaliiton mukaan yritysten ja kuntien väliset sopimukset voidaan pitää salassa. Amerikkalainen tarjoaja voisi vaatia melkoisia vahingonkorvauksia, jos salaisia tietoja vuotaisi jonnekin.

GP:
Helsinki suunnittelee noin 10 % varauksen tekemistä voimalan tuotannosta. Alustavista kustannusarvioista laskettuna tämä merkitsisi 170 - 250 miljoonan euron osuutta. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, mitkä lopulliset kustannukset lopulta ovat, sillä jo nyt alustava kustannusarvio on voinut muuttua suurestikin.

KK:
On muuttunutkin, mutta alaspäin, sillä venäläinen toimittaja on julkaissut hintansa Kauppalehdessä ja se oli 1,3 miljardia euroa eli tuntuvasti edulllisempi, kuin aikaisemmin on odotettu. Kannattaisi taas kerran avata ensin sanomalehti ja sitten vasta huutaa kurkku suorana perättömiä valheita tai tahattomia väärinymmärryksiä.

GP:
Viimeisessä Iso-Britannian reaktorihankkeessa valmistajan ilmoittamat kustannukset nousivat 10 % poliittisen luvan antamisen jälkeen. Laitoksen sisäistä korkoa jouduttiin myös nostamaan viidestä kahdeksaan prosenttiin. Korkoprosentin nosto yhdessä kohonneiden rakennuskustannusten kanssa nosti sähkön kustannukset kolme kertaa korkeammalle kuin niiden luvattiin olevan ennen poliittisen luvan antamista.

KK:
Voi voi. Onneksi emme ole emmekä tule olemaan senttiäkään velkaa heille hyvityksenä heidän virheistään. Eikö olekin hienoa, ettemme joudu vastuuseen toisten sekoiluista!

GP:
Jos Helsinki lähtee mukaan hankkeeseen, joka osoittautuu lopulta kannattavuudeltaan virheinvestoinniksi, eivät seurauksista kärsi ainoastaan Helsingin Energia vaan myös helsinkiläiset.

KK:
Mutta silloinhan Greenpeace voisi sanoa olleensa oikeassa. Se on kuitenkin lähtökohtaisesti mahdotonta, joten voimme suhtautua hankkeeseen luottavaisesti.

 Naamari päässä Helsingin kaduilla.

GP:
Vaadimme, että Helsinki jättäytyy pois ydinvoimahankkeesta ja investoi sen sijaan uusiutuviin energialähteisiin. Helsingin Energia on valtakunnallisesti merkittävä toimija, joka voisi halutessaan ottaa edelläkävijän roolin esimerkiksi merituulivoiman rakentamisessa, mikä tällä hetkellä on Suomessa vasta suunnitelmien asteella. Niin ikään yhteistuotantolaitosten kivihiiltä tulee alkaa korvata biopolttoaineilla, kuten pelleteillä. Investointi ydinvoimaan olisi räikeästi kestävän kehityksen vastaista ja pois investoinneilta uusiutuviin.

KK:
Helsingin alue asettaa omat rajoitteensa energiantuotannolle. Miksei paremminkin voisi korvata nykyiset kivihiililaitokset sekä sähköä että kaukolämpöä tuottavilla puhtailla ydinvoimaloilla? Ajatelkaa, miten kannattavaa se olisi, kun ydinvoimalan hyötysuhde yli 2-kertaistuisi kertaheitolla!

Kaisa Kosonen, kampanjavastaava, Greenpeace
Kati Kärkkäinen, puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys
Maija Mäntykoski, Maan ystävät, Helsinki
Bernt Nordman, verksamhetsledare, Natur och Miljö
Johanna Sinkkonen, puheenjohtaja, Dodo - Tulevaisuuden elävä luonto
Elina Turunen, puheenjohtaja, Luonto-Liiton Uudenmaan piiri

Vastapuolen argumentteja > osa 1 > osa 2 > osa 3 > osa4 > tämä sivu > osa 6

Uutisia.

Sähköyhtiöt varovaisen myönteisiä ydinsähkösopimukselle

Posiva hakee laajennuslupaa loppusijoitukselle

RKP lämpenee ydinvoimalle

Fortum ulos Fingridistä

YEN:Ydinvoimapäätöksiä ei pidä viivyttää

Teollisuuden Voima hakee periaatepäätöstä

YEN: Ydinsähköstä kuluttajan valinta

Fortum varautuu kaukolämmön tuotantoon ydinvoimalla

Viro mielii omaa ydinvoimalaa

> Uutisarkistoon
> Tiedotteet

 

Päivitetty 17.11.2008