Navigointivalikko Etusivulle Haku Yhteystiedot Esittely Faktaa ydinvoimasta Ajankohtaista Kuudes voimala Viides voimala

> Suomeksi
> In English

 

Uutisia.
Tiedotteet.
Kuudes voimala.

Fortum varautuu kaukolämmön tuotantoon ydinvoimalla

Fortum luovutti ympäristövaikutusten arviointiselostuksensa Loviisa 3 -hankkeesta työ- ja elinkeinoministeriölle torstaina 3.4.2008.

Fortum luovutti ympäristövaikutusten arviointiselostuksensa Loviisa 3 -hankkeesta työ- ja elinkeinoministeriölle torstaina 3.4.2008. YVA-selostuksessaan Fortum on myös varautunut ydinvoimalan valjastamiseen kaukolämmön tuotantoon.

Suunnitteilla olevan laitosyksikön hyötysuhde voitaisiin nostaa arviolta 60 prosenttiin, kun perinteisessä lauhdekäytössä vastaava luku on 35-40 %. Hyötysuhteen parantaminen vähentäisi oleellisesti ydinvoimalan suurinta ympäristövaikutusta, jäähdytysvesien aikaansaamaa meriveden lämpenemistä läheisillä merialueilla. Fortum on selvittänyt lämpöteholtaan enintään 4600 megawatin voimalan rakentamista Loviisaan Hästholmenin saarelle, nykyisten kahden ydinvoimalan läheisyyteen.

Mikäli voimala tuottaisi pelkästään sähköä, olisi sen enimmäisteho 1800 megawattia. Lämmön tuotanto laskisi sähkötehoa 1560 megawattiin. Kaukolämpöä saataisiin 1200 MW, mikä riittäisi kattamaan lähes koko pääkaupunkiseudun lämmöntarpeen. Kaukolämpöä varten Loviisasta olisi rakennettava noin 70 kilometrin mittainen tunneli Helsinkiin.

Kaukolämmön tuottaminen ydinvoimalla ei riipu yksinomaan Fortumista. Ennen kuin tunnelia kannattaa rakentaa, lämmölle olisi oltava ostajia. Ajatus sähkön ja lämmön yhteistuotannosta Loviisassa ei ole ennenkuulumaton. Fortumin edeltäjä Imatran Voima suunnitteli vastaavaa tunnelia 1980-luvulla.

Ydinvoimalat tuottavat tällä hetkellä lämpöä muun muassa Venäjällä, Bulgariassa ja Sveitsissä. Teknisesti kaukolämpöjärjestelmän liittäminen ydinvoimalaan ei ole ylivoimaista: kaukolämmön vaatimat lämmönvaihtimet sijoitetaan turbiinilaitosten esilämmitysasteiden rinnalle.

Ydinvoiman valjastaminen lämmöntuotantoon lopettaisi käytännössä fossiilisten polttoaineiden käytön pääkaupunkiseudun lämmöntuotannossa. Pääkaupunkiseudun energialaitosten hiilidioksidipäästöt ovat Helsingin sanomien mukaan yhteensä lähes kymmenesosa koko Suomen päästöistä.

Ydinvoimalahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin yhteysviranomaisena toimiva työ- ja elinkeinoministeriö järjestää saapuneesta arviointiselostuksesta lausuntokierroksen. Lausuntoja pyydetään useilta eri ministeriöiltä sekä muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä.  Myös kansalaisilla on mahdollisuus osallistua kuulemiseen. YVA-selostuksen ja annettujen lausuntojen perusteella ministeriö valmistelee YVA-menettelyn päättävän lausunnon. Sen odotetaan valmistuvan neljän kuukauden kuluessa.

YVA-selostuksen löydät Fortumin sivuilta.

Uutisia.

Sähköyhtiöt varovaisen myönteisiä ydinsähkösopimukselle

Posiva hakee laajennuslupaa loppusijoitukselle

RKP lämpenee ydinvoimalle

Fortum ulos Fingridistä

YEN:Ydinvoimapäätöksiä ei pidä viivyttää

Teollisuuden Voima hakee periaatepäätöstä

YEN: Ydinsähköstä kuluttajan valinta

Fortum varautuu kaukolämmön tuotantoon ydinvoimalla

Viro mielii omaa ydinvoimalaa

> Uutisarkistoon
> Tiedotteet

 

Päivitetty 17.11.2008