Navigointivalikko Etusivulle Haku Yhteystiedot Esittely Faktaa ydinvoimasta Ajankohtaista Kuudes voimala Viides voimala

> Suomeksi
> In English

 

Fin6.

Päästökauppa.

FIN6

Ydinenergianuoret kannattaa myös kuudetta ydinvoimalaa. Monet ovat sanoneet, että täytyyhän Loviisankin saada oma osansa kakusta. Suomessa on vireillä kolme hanketta, Teollisuuden Voimallaa, Fortumilla ja Fennovoimalla. TVO suunnittelee voimalaa Olkiluoton, Fortum Loviisaan ja Fennovoima joko Ruotsinpyhtäälle, Pyhäjoelle tai Simoon. Tälle sivulle on kerätty kymmenen hyvää syytä kannattaa uusien ydinvoimaloiden rakentamista.

Kansanedustaja Pekka Kuosmanen on jättänyt kirjallisen kysymyksen kuudennen ydinvoimalan rakentamisesta. Seitsemäs joulukuuta 2004 päivätyssä kysymyksessä Kuosmanen pyytää valtioneuvostolta vastausta, mihin pikaisiin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä edistääkseen kuudennen ydinvoimalan rakentamista Suomeen? - Lue kirjallinen kysymys.

1.Ilmastosta on otettava globaali vastuu
Ydinvoimalla tuotetaan sähköä ilman hiilidioksidipäästöjä. Koska kehittyvien maiden hiilidioksidipäästöt kasvavat talouskasvun myötä, teollistuneiden maiden on siirryttävä mahdollisimman vähäpäästöiseen sähköntuotantoon.

Pikkulintu.

2. Hyvinvointi edellyttää sähköä
Sähkön käyttö kasvaa jatkuvasti, vaikka säästeliääseen tekniikkaan on investoitu suuria summia. Teollisuuden osuus Suomen sähkön kulutuksesta on yli puolet. Teollisuus ja palvelualat lisäävät talouskasvua, mikä tarkoittaa hyvinvointia ja työllisyyttä.

3. Uusia voimaloita tarvitaan
Kun vanhat voimalaitokset tulevat käyttöikänsä päähän, korvaavia voimaloita on alettava kiiresti suunnitella. Tässä työssä energian hinnalla on iso merkitys. Oikeilla energiapoliittisilla ratkaisuilla voidaan turvata teollisuuden kilpailukyky. Puhdasta ydinsähköä on kannattavaa tehdä. Näissä laskelmissa on otettu huomioon kaikki investoinnit.

4. Keskittäminen kannattaa
Alan vaatiman erikoisosaamisen ja tuotannon tukipalvelujen vuoksi ydinvoimalaitokset kannattaa sijoittaa lähelle toisiaan. Nykyiset laitokset ovat tukevasti kiinni valtakunnan verkossa. Molemmilta ydinvoimala-alueilta lähtevissä linjoissa on tolpissa jopa tyhjiä ”oksia” odott amassa lisää lankoja.

5. Ydinsähkö on puhdasta
Sähkö on hyvin puhdas energiamuoto, jos se on tuotettu vesi- tai ydinvoimalla. Perusvoiman tuotannossa fossiilisten polttoaineiden korvaaminen ydinvoimalla on tehokkain tapa päästöjen vähentämiseksi. Uusista tekniikoista ei ole vielä vuosikymmeniin vaihtoehdoksi perusvoiman tuotantoon.

Olkiluodon työmaa. Kuva TVO.

6. Tuotanto omissa käsissä
Suomen on jatkossakin turvattava energiaomavaraisuutensa. Vuonna 2005 jopa viidennes sähköstä hankittiin ulkomailta. Primäärienergiassa luku on hiilen, öljyn ja kaasun tuonin myötä yli kaksi kolmasosaa. Huoltovarmuuden ja ympäristön kannalta tuotannon pitäminen omissa käsissä on tärkeää. Koko pohjoismainen sähkömarkkina-alue kuluttaa enemmän kuin tuottaa.

7. EU ja IEA kannattavat ydinvoimaa
EU:n komissio ja kansainvälinen energiajärjestö IEA ovat ottaneet kantaa ydinvoiman puolesta ilmastopoliittisista ja huoltovarmuussyistä. Uusia investointipäätöksiä on odotettavissa muuallakin länsimaissa kuin Suomessa ja Ranskassa.

8. Viides tuo kokemusta
Ydinvoimalaitoksen rakentaminen on kallis ja vaativa hanke. Viidennen reaktorin rakennustöistä saadut opit hyödyttävät varmasti seuraavassakin hankkeessa. Nyt koeteltua osaamista on sekä tilaajalla, toimitt ajalla että alihankkijoilla. Olkiluodossa havaitut ongelmat kertovat tiukasta vaatimustasosta ja toimivasta valvonnasta.

9. Ympäristövaikutukset tunnetaan
Sekä Loviisan Hästholmenilla että Olkiluodossa on tilaa uusille voimaloille. Fortum on tehnyt perusteelliset ympäristövaikutusten arvioinnit kolmannen yksikön sijoittamiseksi Loviisaan. Myös Olkiluodon voimala-alueella laadittiin vastaavat selvitykset jo rakenteilla olevasta voimalasta.

10. Hiilen poltto saastuttaa
Kielteinen ydinvoimapäätös vuonna 1993 aiheuttaa nykyisin kasvavaa painetta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Sähkön riittävyyden turvaamiseksi hiilivoimaloita on jouduttu käyttämään ympäri vuoden. Puhdasta ydinvoimaa käyttämällä sähkön tuotantokustannukset ovat vakaat ja riippuvuutemme vesivuosien vaihteluista johtuvista tuotantokapasiteetin muutoksista vähenee.

Uutisia.

Sähköyhtiöt varovaisen myönteisiä ydinsähkösopimukselle

Posiva hakee laajennuslupaa loppusijoitukselle

RKP lämpenee ydinvoimalle

Fortum ulos Fingridistä

YEN:Ydinvoimapäätöksiä ei pidä viivyttää

Teollisuuden Voima hakee periaatepäätöstä

YEN: Ydinsähköstä kuluttajan valinta

Fortum varautuu kaukolämmön tuotantoon ydinvoimalla

Viro mielii omaa ydinvoimalaa

> Uutisarkistoon
> Tiedotteet

 

Päivitetty 17.11.2008