Navigointivalikko Etusivulle Haku Yhteystiedot Esittely Faktaa ydinvoimasta Ajankohtaista Kuudes voimala Viides voimala

> Suomeksi
> In English

 

Faktaa ydinvoimasta.
Voimalakierros.
Vastapuoli.
Ruotsin tapaus.
Springfields.

Ruotsi mielii ydinsähköä Suomesta

Barsebäck. Kuva Pierre Mens.

Samaan aikaan, kun Ruotsin hallitus on käynnistänyt toimet Barsebäckin sulkemiseksi Ruotsin sähköverkkoa hoitava Svenska Kraftnät on hakenut 1,6 miljardin kruunun määrärahoja sähkölinjan vetämiseksi Eurajoen läheltä meren ali Ruotsiin. Ruotsin yleisradion mukaan rahat on budjettiluonnoksessa myönnetty, mutta uutta linjaa ei mainita erikseen budjettitekstissä.

Svenska Kraftnätin suunnitelma on herättänyt Ruotsissa vilkasta keskustelua. Elinkeinoministeri Pagrotskyn mielestä kytkös kaapelin rakentamisen ja Barsebäckin sulkemisen välillä on kaukaa haettu. Hänen mukaansa verkkoyhteyksiä on syytä rakentaa naapurimaihin, jotta riippuvuus yksittäisistä energianlähteistä vähenee ja sähkönsaanti saadaan turvattua myös vähäsateisena aikana, kun vesivoimaa ei ole riittävästi.

Svenska Kraftnätin mukaan uusi merikaapeli rakennettaan, koska sähkön tuotantokyky Suomessa kasvaa viidennen ydinvoimalan myötä. Yhtiö toteaa anomuksessaan sähkön virtaussuunta Suomen viidennen ydinvoimalan valmistuttua on pääosin läntinen.

Suomalaisen kantaverkkoyhtiön Fingridin toimitusjohtajan Timo Toivosen mukaan uutisointi Ruotsissa on ollut päin seiniä. Yhteistyö liittyy sähkökaapelin vetämiseen Ruotsiin, ei ydinvoimalayhteistyöhön.

Kysymyksessä on jo olevan merikaapeliyhteyden kahdentaminen siirtokapasiteetin laajentamiseksi. Putki lähtee tosin Rauman läheltä Rihtniemestä ja päättyy Forsmarkin lähelle, mutta muuta yhteyttä ei Toivosen mukaan ole. Suomen ja Ruotsin välillä on nykyisin yksi merikaapeli, jonka teho on noin 600 megawattia. Uuden kaapelin tehoksi on kaavailtu 600-800 megawattia.

Toivosen mukaan Suomi vie Ruotsiin sähköä niin paljon kuin tuutista mahtuu. Suomessa on paljon tuotantokykyä. Ruotsissa ei ole näköpiirissä voimalaitosinvestointeja, ja kuorma kuitenkin kasvaa. Esimerkiksi tiistaina 5.10. Ruotsiin siirrettiin sähköä peräti 1600 megawattia.

Ruotsin demarihallituksen tukipuolue ympäristöpuolueen mukaan kaapeli merkitsee käytännössä sitä, että Ruotsi tukee rahallisesti Suomen uutta ydinvoimalaa, eikä puolue voi sellaista hyväksyä.

Kaapelin rakentamisen lisäksi ruotsalainen valtiollinen luototuslaitos Svensk Exportkredit rahoittaa Olkiluodon kolmosyksikön rakentamista miljardilla kruunulla eli noin 112 miljoonalla eurolla. Ruotsin vihreiden mukaan tämänkaltainen luototus on ristiriidassa Ruotsin energiapoliittisten linjausten kanssa. Elinkeinoministeriön valtiosihteeri Lars-Olov Lindgren ei kuitenkaan näe ristiriitaa rahoituspäätöksessä. Hänen mukaansa sopimukseen ei liity valtion tukea missään muodssa.

Suomella ei ole ylimääräistä sähköä tarjota markkinoille, mikä tarkoittaa sähkön tuonnin lisäämistä Venäjältä. Viime vuonna Suomi on ollut sähkön kauttakulkumaa: merkittävä osa Suomeen tuodusta sähköstä on myyty eteenpäin Ruotsin markkinoille.

United Power -niminen yhtiö on hakenut Kauppa- ja teollisuusministeriöltä lupaa rakentaa sähkön siirtoon käytettävä merikaapeli Venäjältä Suomeen. Kaapelia suunnitellaan rakennettavaksi Sosnovyi Borin ydinvoimalan kupeesta Kotkan Mussaloon. Kaapelin teho olisi 1000 megawattia ja se mahdollistaisi 8-9 terawattitunnin vuotuisen sähköntuonnin Suomeen.

Jo ennen kuin Ruotsi sulkee Barsebäckin Liettua ajaa alas Ignalinan ydinvoimalaitoksen ensimmäisen yksikön. Sulkeminen tapahtuu joulukuun lopussa Euroopan unionin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tuotantokapasiteetin lasku vähentää merkittävästi Liettuan sähkönvientiä naapurimaihin. Ignalinan kaksi 1380 megawatin yksikköä ovat tuottaneet noin 80 prosenttia Liettuan sähköntarpeesta. Toinen yksikkö suljettaneen vuonna 2009. Kapasiteetin alasajo lähialueillamme lisää Liettuan riippuvuutta energiantuonnista Venäjältä, mutta myös kansainvälistä kiinnostusta Olkiluoto 3 -hankkeeseen.

Reaaliaikaisen sähkön siirtotilanteen Suomeen ja Suomesta näkee Fingridin kotisivuilta.

Lue myös:

Ruotsi sulki Barsebäck 2:n
Kansa vastustaa ydinvoimasta luopumista
Voimayhtiölle korvauksia tuotannon menetyksistä
Ruotsi kasvattaa ydinvoimatuotantoa muissa laitoksissa
Kääntääkö Ruotsi kelkkansa ydinvoima-asiassa
Barsebäck väärässä paikassa
Pakkanen on Barsebäckin kakkosreaktorin puolella
Villapaita korvaa ydinvoiman
Harrisburg käännytti Palmen

Uutisia.

YEN:Ydinvoimapäätöksiä ei pidä viivyttää

Teollisuuden Voima hakee periaatepäätöstä

YEN: Ydinsähköstä kuluttajan valinta

Fortum varautuu kaukolämmön tuotantoon ydinvoimalla

Viro mielii omaa ydinvoimalaa

OL4:n YVA-selostus jätettiin ministeriölle

Ruotsin kansanpuolue vaatii lisää ydinvoimaa

Fennovoima selvittää ympäristövaikutuksia neljällä paikkakunnalla

Ranska mielii rakentamaan ydinvoimaa Arabiemiraatteihin

> Uutisarkistoon
> Tiedotteet

 

Päivitetty 5.5.2008